Om undersøkelen

FLYMEDISINSK UNDERSØKELSE

En vanlig førstegangsundersøkelse eller fornyelse av legeattesten består av to hoveddeler. Første del er en egenerklæring om helseforhold. Den begynner med personalia, og fortsetter med spørsmål relatert til livsstil og egen helse. Den har også spørsmål om spesielle sykdommer i slekten. Det er viktig at man tar seg tid til å gjøre denne delen riktig da dette er din mulighet til å legge frem evt helsemessige spørsmål og utfordringer for flylegen. Egenerklæringen vil bli gjennomgått sammen med flylegen og skal underskrives av begge. Det er viktig å være klar over at det å oppgi de faktiske medisinske forhold er vesentlig for den tillit som skal foreligge mellom lege og personen til undersøkelse. Med tanke på godkjent kjennelse vil det være bedre å være ærlig å si det som det er fremfor å prøve å skjule noe man er usikker på om har betydning. Flylegen setter din helse øverst på agendaen, og om nødvendig vil man bli rådet om videre tiltak, eller henvist videre til egen fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Lege – pasient konfidensialitet er som i helsevesenet forøvrig strengt fulgt opp innenfor de rammene den medisinske undersøkelsen til legekjennelse tilsier. Det er ingen som ønsker at noen skal miste eller ikke få godkjent kjennelse på undersøkelsen. Målet er å hjelpe deg til godkjenning innenfor de rammene som lovverket setter, og med det vil man om nødvendig utnytte regelverkets muligheter til godkjenning maksimalt til din fordel.

Den kliniske undersøkelsen skal være en full sjekk med hovedvekt på de organsystemer som er viktige i lufttjeneste. Syn, hørsel samt en undersøkelse av kroppen fra topp til tå tar fort 30-40 min å gjennomføre. Også, du må undersøke organer som trenger å jobbe stabilt i stressende situasjoner: hjerte, mage, etc. Lignende stressforhold oppleves av spillerne når de spiller online сasino for ekte penger. De beste av dem finnes på Casino-Now nettsiden. Derfor før flyet kan du teste deg selv på en så uvanlig måte. Hvis det er spesielle spørsmålstillinger fra egenerklæringen kan det bli aktuelt med mere utvidet undersøkelse. Det tas også tilleggsundersøkelser, det kan være hjerteprøve (EKG), enkel blodprøve med måling av røde blodlegemer (Hb) og en pusteprøve (PEF). Om man skal ha disse tilleggsprøvene, eller om man må ta ytterligere prøver vil gå frem av oversikten til de forskjellige kategorier legeattest. Det kan bli behov for høreprøve (audiometri) hos øre-nese-hals (ØNH) lege, eller tilleggsundersøkelser hos spesialister i andre medisinske fagfelt. Se forøvrig under skjema for periodisitet/ kategorier for når man evt skal ta tilleggsprøver eller må ta undersøkelsen hos Legenemda/ FMI.

Til undersøkelsen er det viktig å ta med:

Urinprøve, evt.brilleseddel, evt medisinliste, siste legeattest og evt kopier/ notater fra sykebesøk eller sykehusopphold siden siste flymedisinske undersøkelse.

Privatflygere kan gjøre alle undersøkelsene, inkl 1. gangs undersøkelse hos flylegen. Etter undersøkelsen sender legen inn opplysningene til Luftfartstilsynet som utsteder sertifikatet og du får det sendt hjem i posten.
Skal du fornye sertifikatet kan dette best gjøres i løpet av siste 45 dager før det utløper, en vil da forlenge sertifikatet fra den opprinnelige utløpsdatoen. Lar man rettigheten gå ut, fornyes det fra den dagen du er til selve undersøkelsen. For å være rimelig sikker på å få tilsendt den nye legeattesten i tid før utløpsdato bør du beregne minst 8 virkedager fra legeundersøkelsen.

Hvis noe er uklart eller du har ytterligere spørsmål om legesjekken kan jeg alltid kontaktes via  e-post: doc@airmedical.no