Gamle innlegg

SommeråpentFlylegen HF holder åpent hele sommer bortsett fra uke 28 og uke 30. Ta gjerne kontakt på telefon 906 80 602 for timebestilling til kontrollundersøkelse eller flymedisinsk konsultasjon.

26.1.2012

Datafeil På grunn av datafeil har ikke den web baserte timebestillingen til FLYLEGEN HF fungert tilfredsstillende de siste uker. Vi oppfordrer til å benytte telefon 906 60 802 for timebestilling inntil videre. Abeid pågår for å rette opp feilen, og man forventer å være i normalt gjenge i løpet av neste uke. Vi beklager bryderiet.

23.1.2012

Endringer hos LUFTFARTSTILSYNET (LT) Det har versert mange forskjellige rykter om medisinsk seksjon i luftfartstilsynet de siste måneder. Det som er et faktum er at seksjonen flytter fra Blindern våren 2012, og nye lokaler er pr dato ikke bestemt. Det blir mest sannsynlig et annet sted i Oslo, i første omgang. Likeledes har sjefslegen, Dr Rolf Heimberg sagt opp sin stilling og slutter medio mars. Stillingen skal visstnok utlyses med kontor i Bodø, og slik det ser ut nå kan LT bli uten egen lege i en periode. Dette kan bli krevende for de som får behov for avklaringer mht til utstedelse eller fornyelse av kjennelser. Man anbefaler at luftpersonell som har mulighet til å fornye innen medio mars å gjøre dette i god tid for å unngå å havne i en evt restans hos LT utover våren. Regelverksendringer annonsert for april 2012 blir utsatt ett år. Nærmere informasjon følger når avklaringer foreligger. 2.10.2011 Luftfartstilsynet, flymedisinsk sesjon hadde i 2010 i alt 5617 legeundersøkelser for flygere til godkjenning. For klasse 1 (CPL) var det i alt 4543 kjennelser hvorav 13 ble underkjent (mot 24 i 2009). Det er en prosentandel på 0,40% av totalt 3226 CPL sertifikat innehavere (0,69% i 2009). Det er fortsatt markant nedgang i hjerte-kar lidelser som årsak til mistet legekjennelse med kun 1 i 2010 (fra 3 i 2009). Det er nevrologiske sykdommer og øre-nese hals problematikk som dominerer som årsak til tap av medisinsk kjennelse. For klasse 2 (PPL) var det 5 personer av totalt 1074 undersøkelser som mistet sin kjennelse i 2010, en prosentandel på 0,28% av 1780 sertifikat innehavere (ned fra 9 i 2009).… Read the rest