Gamle innlegg

SommeråpentFlylegen HF holder åpent hele sommer bortsett fra uke 28 og uke 30. Ta gjerne kontakt på telefon 906 80 602 for timebestilling til kontrollundersøkelse eller flymedisinsk konsultasjon.

26.1.2012

Datafeil På grunn av datafeil har ikke den web baserte timebestillingen til FLYLEGEN HF fungert tilfredsstillende de siste uker. Vi oppfordrer til å benytte telefon 906 60 802 for timebestilling inntil videre. Abeid pågår for å rette opp feilen, og man forventer å være i normalt gjenge i løpet av neste uke. Vi beklager bryderiet.

23.1.2012

Endringer hos LUFTFARTSTILSYNET (LT) Det har versert mange forskjellige rykter om medisinsk seksjon i luftfartstilsynet de siste måneder. Det som er et faktum er at seksjonen flytter fra Blindern våren 2012, og nye lokaler er pr dato ikke bestemt. Det blir mest sannsynlig et annet sted i Oslo, i første omgang. Likeledes har sjefslegen, Dr Rolf Heimberg sagt opp sin stilling og slutter medio mars. Stillingen skal visstnok utlyses med kontor i Bodø, og slik det ser ut nå kan LT bli uten egen lege i en periode. Dette kan bli krevende for de som får behov for avklaringer mht til utstedelse eller fornyelse av kjennelser. Man anbefaler at luftpersonell som har mulighet til å fornye innen medio mars å gjøre dette i god tid for å unngå å havne i en evt restans hos LT utover våren. Regelverksendringer annonsert for april 2012 blir utsatt ett år. Nærmere informasjon følger når avklaringer foreligger. 2.10.2011 Luftfartstilsynet, flymedisinsk sesjon hadde i 2010 i alt 5617 legeundersøkelser for flygere til godkjenning. For klasse 1 (CPL) var det i alt 4543 kjennelser hvorav 13 ble underkjent (mot 24 i 2009). Det er en prosentandel på 0,40% av totalt 3226 CPL sertifikat innehavere (0,69% i 2009). Det er fortsatt markant nedgang i hjerte-kar lidelser som årsak til mistet legekjennelse med kun 1 i 2010 (fra 3 i 2009). Det er nevrologiske sykdommer og øre-nese hals problematikk som dominerer som årsak til tap av medisinsk kjennelse. For klasse 2 (PPL) var det 5 personer av totalt 1074 undersøkelser som mistet sin kjennelse i 2010, en prosentandel på 0,28% av 1780 sertifikat innehavere (ned fra 9 i 2009). De samme årsaksforhold gjør seg gjeldene for klasse 2 innehavere (PPL) som for klasse 1. Tallene bekrefter en positiv trend mht til å beholde sin legekjennelse for lufttjeneste. Mange er mere helsebevisst, lever sunnere og flylegene og medisinsk seksjon i luftfartstilsynet er fokusert på å fange opp evt helseproblemer, få kandidater undersøkt å behandlet riktig og få folk raskt tilbake i cockpit.

29.9.2011

FLYMEDISINSK FAGDAG 2011 Ble arrangert i Oslo tidligere denne måneden. Tema som ble satt i fokus var bl. a menneskelige faktorer i en stadig mere automatisert cockpit miljø. Videre ble det tatt opp tema «operational fatigue in civil aviation» med foreleser fra FAA HQ i Oklahoma City, USA. Senere var det en gjennomgang av de medisinske krav for både piloter og passasjerer på de nært forestående sub-orbitale romferder. Etter mye om og men reguleres dette nå hovedsakelig fra FAA. For å bli kjent skikket som passasjer er det i hovedsak helsekrav tilsvarende medical klasse 2 (PPL) som er retningsgivende. Til nå har nesten 400 personer passert testen og venter på flygingene som skal starte til sommeren neste år (2012) fra den nybygde Spaceport America i New Mexico, USA. 8.7.2011 Sommer 2011 Flylegen HF holder sommerlukket i uke 28, 29 og 30. Gamle og nye kunder ønskes velkommen tilbake fra og med 1.august 2011. Timebestilling kan du fortsatt gjøre i mellomtiden på SMS til telefon +47 906 60 802 eller legge igjen en melding/ forespørsel på nettsiden; www.airmedical.no God Sommer!

27.06.2011

Typeutsjekk T206H Den første piloten (Ø.A.) i TFK er ferdig med utsjekksflyging på Jarlsberg flyplass. Etter teoridelen tidligere i våres ble flyprogrammet gjennomført i løpet av de siste to uker og avsluttet i går. En yrkesflyger med base utenlands har også tatt SEP retraining på flyet sist uke. To piloter er på det nærmeste ferdig med den praktiske delen, og forventes ferdig denne uken. Flyet vil returnere til hjemmebasen om noen dager, men forventes tilbake til Jarlsberg for en ny periode senere i sommer da tre nye piloter har meldt sin interesse for kurset.

26.05.2011

GRAVIDITET og flyging Det renomerte britiske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) har nylig gjennomgått og publisert en review av forskning og reiseråd mht graviditet og flyging. Flere flyselskaper har egne retningslinjer både for ansatte og for sine passasjerer. Ved en systematisk gjennomgang fra de største vitenskapelige kildene var BMJ klar med hovedpunktene; -Flyreiser under graviditet kan utgjøre en øket risiko -Andre trimester (3-6 mnd) blir betraktet som den sikreste delen av svangerskapet mht flyging -Flyreiser kan øke risikoen for abort, tidlig fødsel og blodpropp. -Føde- og nyfødtavdelinger på reisemål har svært varierende kvalitet. -Gravide bør sjekke sin reiseforsikring og selskapenes egne regler for gravide reisende (ansatte). -Smittsomme sykdommer pådratt seg i utlandet kan øke risikoen for fosterdød. Denne listen synes umiddelbart å være dramatisk, men den representerer egentlig ikke noe nytt i forhold til den nåværende viten og praktisering av problemstillingen. Vi snakker fortsatt om en svært liten risikoøkning, og man bør som gravid uansett tenke seg godt om og søke profesjonelt råd om evt reiseplaner som inkluderer flyreiser. Flylegen HF kan kontaktes for timeavtale med tema graviditet og flyging. (BMJ 2011;342:d2506)

06.04.2011

Typeutsjekk C T206H Flylegen HF arrangerer typeutsjekk kurs for cessna turbo 206 på Jarlsberg flyplass. I alt 7 piloter fra Tønsberg Flyveklubb og 1 fra Skien skal gjennom teori og praktisk trening. Det gjennomføres et 3 timers obligatorisk teorikurs før flyging starter etter et fastlagt program. Tiltaket forventes å vare i omlag en måned. Det benyttes en privat eid cessna av 2000 års modell, innleid fra Reinsvoll. Det er fortsatt ledig kapasitet på kurs. Kontakt Flylegen HF for informasjon. Flyet er ventet til Jarlsberg Flyplass medio Juni 2011.

26.11.10

For ATC ansatte (AVINOR) kan det nå direktefaktureres fra Flylegen. Dermed blir det enklere administrativt også for flygeledere å fornye sin medical (legeattest klasse 3) her på Torp. Ingen kontantutlegg, brev, kvitteringer eller mailer for nødvendig oppgjør, trenger kun personalia og arbeidssted.

25.11.10

FLYLEGEN har nå fått avtale om direktefakturering med Widerøes Flyselskap. Dermed blir det enda enklere for ansatte flygere og cabinpersonale i Widerøe å fornye sin medical. Man trenger kun å ha med ID kort med ansatt nr og avdelingskode (sita nr) så ordnes oppgjør direkte med selskapets scanningspartner i Luleå i Sverige. 29.10.10 Laser mot luftfartøy Det var i sist uke pånytt meldt om belysning av fly med ukjent laser fra bakken i Norge. Ifølge LT sin offentliggjøring av rapporterte tilfeller er det dessverre en økende tendens. Fra man begynte systematisk rapportering av slike hendelser i 2008 har det vært flere hundre tilfeller av laser belysning fra ukjent på bakken rettet mot luftfartøy. Lasere kategoriseres i 4 klasser avhengig av styrken (watt) på lysstrålen. I de minste klassene (0-1.0 mW,) inngår vanlige laserpekere med rødt lys. Neste kategori er blå eller grønne lasere opp til 500 mW, og disse er så kraftige at i tillegg til blending kan påføre en person skader ved direkte treff mot øyet. Den kraftigste klassen (kategori) 4 består av militære lasere og de store lasere brukt i kommersielle lysshow (Las Vegas mm). Engelske CAA utga i fjor en publikasjon (FODC 05/2009) om hvordan besetninger på luftfartøy kan beskytte seg, sikre flygingen videre og melde fra om hendelsen slik at resursser på bakken kan starte søk rettet mot avsender. Statistikken viser at de fleste hendelser er i nærheten av større flyplasser på høsten, som regel på kvelden fredag, lørdag eller søndager. Som besetning skal man ikke se etter kilden men skjerme øyne og gjerne cockpit, fly flyet og rapportere til ATC posisjonen da man ble belyst. Blir man truffet direkte av en laser og får symptomer bør man kontakte flymedisinsk ekspertise snarest.

14.09.10

Flylegen HF fullførte sist uke utdannelsen til Multi-Engine Piston (MEP) på flyskolen på Røros. Etter gjennomført teoretisk og praktisk utdannelse ble Skill-Test gjennomført fredag 10. september. Flytypen som ble benyttet var av typen Grumman American, GA-7.

05.09.10

Fra fagdagen i flymedisin; ny prøve på testing av fargesyn snart tilgjengelig. Dagens testing av fargesyn er på tradisjonelt vis med leseprøve av tall (Ishiaras plater) eller med lanternetest. Disse prøvene er ikke absolutte og kan heller ikke fastslå hvor stor del av fargesynet man ikke har fungerende. I tillegg kan fargesvake bestå lanternetesten, og selv med perfekt fargesyn kan man stryke på den samme prøven. En større gjennomgang av vitenskapelig data utført av CAA i UK de siste 6 årene har sett på eksisterende kunnskap om fargesyn. En ny type test er på vei inn, CAD (Colour Assessment and Diagnosis Test). Denne prøven avklarer terskelen for både rød/grønn og gul/blå fargegjennkjenning. Prøven har 100% spesifisitet (ingen feilkilder) og sensitivitet (nøyaktig) for fargesynsdefekter. Prøven vil også kunne gi graden av evt fargesvakhet meget nøyaktig, og den kan heller ikke læres. Prøven gjennomføres ved å se på en skjærm med grå bakgrunn og fargene dynamisk projisert (flytende) over skjærmen med varierende styrke og intensitet. Det vil gå etpar år før prøven blir innført i almen bruk, men de av dere som kommer til øyelege ifm utvidet synstesting til en medical kan kanskje allerede om etpar måneder bli testet ved denne metoden.

04.09.10

Fra gårsdagens flymedisinske fagdag ble 2009 tallene fra Luftfartstilsynet, medisinsk seksjon offentliggjort. Det går frem av disse at 0,69% av innehavere klasse 1 (CPL) medical, og ca 0,26% av klasse 2 (PPL) fikk underkjent sin medical dette året. Disse tallene er ifølge sjefslegen på linje med tall fra sammenlignbare land i øvrige europa. Dette sier at vi har et velfungerende system for medisinsk sertifisering av flygende personell. Det var i hovedsakelig to områder som var dominerende, først innen nevrologi (migrene, parkinsons sykdom og andre nevrologiske tilstander) og deretter øre-nese-hals problematikk (øresus, balanseforstyrrelser etc.). Det er også bemerkelsesverdig at hjerte- kar problematikk ikke lenger er den dominerende årsak til avslag på medical. Denne trenden har vært entydig de siste par år å synes å ha befestet seg. Flere kommentarer fra fagdagen følger etterhvert.

03.09.10

Flymedisinsk kurs 2010 Det årlige fagkurset i regi av Norsk Flymedisinsk Forening (NFF) ble avholdt i Oslo i dag. En rekordstor oppslutning fra over 100 leger med flymedisinsk interesse deltok. Først ute på programmet var Norsk Romsenter med en presentasjon av aktiviteter, både tidligere historie, dagens Norske engasjement innen romforskningen samt noen blikk inn i nær fremtid og forventninger både innen grunnforskning og i et kommersielt perspektiv. Flere kommentarer fra fagdagen følger senere.

24.08.10

Flylegen HF nå også med fly-instruksjon Flylegen er nå blitt godkjent Class Rating Instructor (CRI- SEP). Har du behov for instruksjon som f.eks typeutsjekk, oppfrisking eller instruktørtime for vedlikehold av rettigheter, fornyelse etc ta gjerne kontakt. Kan også være behjelpelig med å utvide rettigheter som for eksempel halehjulsutsjekk, utsjekk på complex SEP, skiutsjekk og upset recovery trening. Ønsker man å få en gjennomgang av spesielle momenter som flyging til utland med medfølgende papirarbeid, forberedelser etc ta gjerne kontakt for avtale

21.08.10

Web siden er som dere ser på nå endelig oppe. Etter hvert vil tilbudet på hjemmesiden utvides med utfyllende informasjon. En engelsk utgave vil følge fortløpende. Det jobbes videre for direkte timebestilling på web, men så langt er det enklest å ringe opp for å avtale time til undersøkelse.

18.08.10

Ny avtale om direkte fakturering for ansatte i Norwegian Air Shuttle. Fra 17 august 2010 er det enkelt for NAS ansatt flygende personell å få dekket kostnadene til undersøkelse og utstedelse av gyldig legeattest. Ved timebestilling oppgis ansatt nr, og NAS vil bli fakturert direkte etter undersøkelsen. Fra tidligere har flygere i Hesnes Air og European Helicopter Centre dette tilbudet. Flere av de store selskapene er på vei inn i systemet for å forenkle egen administrasjon og spare ansattes tid.

02.08.10

Flylegen HF med fulltid drift på Sandefjord lufthavn Torp, har blitt godt mottatt i markedet. Kunder fra Vestfold, Telemark og Buskerud har blitt raskt og effrektivt undersøkt og videreformidlet til LV for utstedelse av legeattest. Flere av de store flyselskapene ønsker dette tilbudet velkommen, og ser fordelene ved denne måten å organisere flymedisinske legekontroller på. Det er i realiteten ingen ventetid på undersøkelser for legeattest. Samtidig ønsker LT medisinsk seksjon dette nye tilbudet velkommen, og ser fordelen med mer rasjonell drift og høyere kvalitet på tjenestene når man satser utelukkende på flymedisin.